Finansiranje

5516
Pregledi

FINANSIRANJE:
• Finansijski leasing u svojoj osnovi najsličniji je kreditu i ima gotovo sva obilježja kupoprodaje
• Finansijski leasing je neopoziv i korisniku leasinga garantuje povrat njegovog uloženog kapitala [akontacije].

O leasingu:
• Osnovni smisao finansijskog leasinga je sticanje vlasništva nad finansiranim predmetom
• Namijenjen je fizičkim i pravnim licima
• Ugovori se zaključuju na razdoblje od 12 do 60 mjeseci
• Akontacija [učešće] iznosi od 20% na više od vrijednosti predmeta leasinga
• Akontacija umanjuje ukupan iznos finansiranja, tj. to je unaprijed plaćeni dio najma
• Ugovorom o finansijskom leasingu može biti predviđen otkup vozila
• Po otplati zadnjeg leasing anuiteta pravo vlasništva predmeta leasinga prenosi se na korisnika leasinga
• Vozilo kao predmet leasinga iskazuje se/otpisuje u knjigama korisnika leasinga
• PDV se može i ne mora financirati kroz razdoblje otplate
• Korisnik leasinga na početku dobiva R-1 na svoje ime s kompletno izraženim PDV-om
• Zaduženje u knjigama korisnika leasinga je na ukupan iznos financiranja
• Pravna lica na samom početku trajanja leasinga mogu izvršiti povrat cjelokupnog iznosa PDV-a

Jednostavno rečeno, Vi trebate automobil, a Vaš CarAgent će:
• osigurati ponude za sve modele automobila za koje ste zainteresirani
• savjetovati i ugovoriti najpovoljniji model finansiranja
• ugovoriti sve potrebne police osiguranja i registraciju automobila
• pružati podršku i pratiti Vas u ulozi osobnog savjetnika za cijelo vrijeme korištenja automobila

U ponudi je širok spektar prilagodljivih oblika financiranja, jednostavne i razumljive ponude koje se mogu prilagoditi upravo Vašim finansijskim mogućnostima, dakle jednostavno i bez velikih poteškoća.

FINANSIJSKI LEASING

– finansijski leasing rabljenih vozila sa minimalnim učešćem u iznosu 20% od dogovorene cijene i rokom otplate do 8 godina ukupne starosti vozila

– finansijski leasing novih vozila sa učešćem u iznosu PDV-a i rokom otplate do 60 mjeseci

– finansijski leasing novih vozila sa učešćem 25% i ostatkom vrijednosti do 25% u zadnjoj godini leasing aranžmana i rokom otplate do 60 mjeseci

GLAVNE KARAKTERISTIKE FINANSIJSKOG LEASINGA:
 Osnovni smisao: sticanje vlasništva nad predmetom leasinga.
 Leasing objekt se otpisuje u knjigama primatelja leasinga.
 Ugovor se zaključuje na razdoblje od 12 do 60 mjeseci a ovisno o predmetu finansiranja.
 Samo dio mjesečne otplate (kamata) ulazi u trošak.
 Ugovorom je predviđena mogućnost otkupa.

OPERATIVNI LEASING

Bit operativnog leasinga nije u sticanju vlasništva i zato je primjereniji kategoriji potencijalnih korisnika koji u bilansima ne žele opterećivati svoje poslovanje. Zbog toga se još naziva i poslovnim najmom.

GLAVNE KARAKTERISTIKE OPERATIVNOG LEASINGA:
 Korištenje predmeta finansiranja bez sticanja vlasništva.
 Davatelj leasinga otpisuje predmet financiranja u svojim knjigama.
 Ugovor se zaključuje na razdoblje od 12 do 72 mjeseci ovisno o predmetu financiranja.
 Mjesečna najamnina ulazi u trošak.
 Mogućnost otkupa nije predviđena u ugovoru.
 Nakon isteka leasinga predmet financiranja se vraća i uzima novi.

 

Preuzmi zahtjev za pravna lica:

ZahtjevZaPravnaLica-finansijski leasing

Preuzmi zahtjev za fizička lica:

ZahtjevZaFizickaLica_Klijent-finansijski leasing